جواب ایستگاه فکر صفحه ۶۲ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی از رفتار امام جواد در این داستان چه چیزهایی می آموزیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شجاعت و نترسیدن از ظالمان .
پاسخ دادن به دیگران به صورت منطقی.
تا خطایی نکردیم، از مجازات نترسیم.