جواب به کار ببندیم صفحه ۴۶ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم با راهنمایی معلم از موزه ارتباطات یا یکی از مراکز مخابرات پست و ارتباطات در محل زندگیتان بازدید و به طور گروهی گزارشی تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.