جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم از نام آوران دیروز چه کسانی را میشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ابوعلی سینا، امیرکبیر، کوروش کبیر، زکریای رازی، خواجه نصیر الدین توسی، آریو برزن.