جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوب است پیش از رسیدن به سن بلوغ ( با کمک پدر و مادر ) وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکالیف ، علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ، آمادگی کافی را در خود ایجاد کنیم.