جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس ها مربوط می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استرالیا از طرف مشرق به اقیانوس ارام و ازطرف مغرب به اقیانوس پ1“0ند مربوط می شود.