جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس پیدا کنید سپس هر گروه چند جزیره دیگر در اقیانوسیه نام ببرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:.
الف) جزایرپولی نزی مانند: فیجی، ساموآ و تونگا .
ب) جزایرمیکرونزی مانند: گوام ، جزایرماریانا، کارولین.
ج) جزایر ملانزی مانند: جزایرسلیمان، کالدونیای جدید، جزایر مالوکو، وانواتو.