جواب فعالیت صفحه ۷۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است چه ضررهایی داشته باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نداشتن فرصت برای انجام متعادل دیگر فعالت های زندگی.
ضعف در بینایی و سایر مشکلات جسمی.
ضعف در درس ها و افت تحصیلی.
پرخاشگری به علت آموزش خشونت در برخی از بازی ها.