جواب پیشنهاد صفحه ۴۴ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم تحقیق برخی نمونه های دیگر از اعجاز های علمی قرآن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاثیرپذیری از عقاید دوران جاهلیت.