جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۷ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم ویژگی افرادی که در مهار نفس قوی و ضعیف هستند ویژگی افرادی که در خویشتن داری قوی یا ضعیف هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.