جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این که در کارها باید مشورت کرد. چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کارها موفق تر باشیم. همچنین هر فرد دارای ایده و نظری است که ممکن است از ایده و نظر ما بهتر باشد.