جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چند نمونه از اقدامات ابرقدر تها برای شکست جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) طرح تحریم ایران ایران.
2) تحمیل جنگ ایران و عراق.
3) ساخت بازی های رایانه ای مخرب.
4) تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسلامی و …