جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینه حقوق شهروندی و توسعه علمی و فرهنگی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احترام به اقلیت های دینی، تاسیس روزنامه. اعزام عده ای به اروپا برای فراگیری دانش و صنعت.