جواب فرهنگ و هنر صفحه ۸ کتاب کار و فناوری پایه هفتم الفبای تصویر در آثار مختلف هنر های تجسمی از سایت نکس لود دریافت کنید.
<h3>جواب بچه ها در نظرات پایین سایت</h3>
<strong>مهدی</strong> : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.