جواب ایستگاه فکر صفحه ۳۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دبستان ابتدایی امام حسین چه ویژگی هایی داشتند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : متواضع، فروتن، یار و یاور مظلومان، حامی درماندگان، شجاع، صبور.