جواب فعالیت صفحه ۱۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم امروزه موسساتی چون مهدکودک ها و خانه های سالمندان مراقبت از بعضی از اعضای خانواده را در دوره هایی از زندگی به عهده گرفته اند به نظر شما مزایا و معایب مهدکودک ها و خانه های سالمندان چیست؟ چه دلایلی برای نظر خود دارید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مزایای مهد کودک؛.
1) دادن آموزش های مناسب سن کودکان 2) مستقل و اجتماعی شدن 3) پرورش خلاقیت و استعدادها 4) افزایش مهارتهای کلامی آنان.
معایب مهد کودک؛.
1) عدم رسیدگی مناسب 2) تداخل تربیتی کودک 3) مناسب نبودن محیط مهد برای نگهداری اطفال 4) عدم آگاهی و آموزش مربیان از نحوه رفتار با کودکان.
مزایای خانه سالمندان؛.
1) دور ماندن خانواده از دشواری آفرینی های سالمندان 2)راحت و آرام بودن خود سالمند.
3) داشتن سرگرمی و اشتغال مناسب 4) بهره مندی از پرستاری و مراقبت های ویژه مورد نیاز.
معایب خانه سالمندان؛.
1) داشتن زندگی یکنواخت و عادی 2) دوری از خانواده و فرزندان و احساس محرومیت های عاطفی.
3) مصاحبت با افرادی که هر کدام محرومیت و مشکلی دارند 4) احساس بی نقشی و مصرف کنندگی.