جواب قلمرو فکری صفحه ۲۳ کتاب فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : و پادشاه که از مرگ نجات یافته بود به خیمه آمد و لباس عوض کرد.