جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان به کدام ویژگی برزخ اشاره دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا.