جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود.