جواب فکر کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه ششم تصور کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در بخاری انرژی پتانسیل سوخت فسیلی به انرژی گرمایی و نور تبدیل می شود کلیه فعالیت ها را که بر اثر تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر انجام می دهیم دیگر نمی توانیم انجام دهیم مانند راه رفتن، ورزش کردن، استفاده از وسایل الکتریکی و خودرو ها و.

یاسین : همه جا سرد می شود چون چیزی آن جا را گرم نمی کند و همه جا تاریک می شود چون چیزی آن جا را روشن نمی کند.