جواب فعالیت صفحه ۳۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

یسنا : چون ما همواره برای یادگیری تلاش میکنیم و نیازمند این هستیم که درباره چیزهای مختلف تحقیق کنیم و یاد بگیریم . انسان در تمام مراحل زندگی باید بیاموزد و کشف کند .
من خودم این رو نوشتم بنویسید خوبه به نظرم

نیایش : ازیک طرف به دلیل دارابودن روحیه ی کنجکاوی وجست وجوگری وتمایل به پیشرفت وترقی درپی یادگیری است ازطرف دیگر به خاطر مواجه شدن بامساءل مختلف زندگی نیازمند یادگیری چگونگی مقابله با مساءل ومشکلات است.

فاطمه : چون علم آنقدر گسترده است که هرچه بیاموزی هنوزبخشی ازآن رانیاموخته ای.