انشا ضرب المثل صفحه ۳۹ کتاب نگارش پایه کلاس دهم گسترش آب که یک جا ماند می گندد مثل نویسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

گسترش آب که یک جا ماند می گندد

گسترش آب که یک جا ماند می گندد نگارش دهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : کاربرد این ضرب المثل در مواردی است که انسانی به خاطر بیکاری و سستی به فساد کشیده شده باشد. همینطور به افرادی که هرگز حاضر به تغییر و پیشرفت نیستند و بر افکار و جایگاه قبلی خود تعصب دارند نیز گفته می‌شود.
انسان بی حرکت زندگی یکسان و ساده ای داشته و ارزوهایش تا همیشه ارزو می مانند. این مثل می‌گوید هر انسانی باید همیشه در جنب و جوش و تکاپو باشد، زیرا افرادی که تلاش و تحرکی ندارند، مانند آب راکد، تباه می‌شوند و می‌گندند. سکون و بی تحرکی و تنبلی باعث فساد در جسم، روح و شرایط زندگی می‌شود. باید راه های تازه را جستجو کرد و به دنبال تعالی و پیشرفت بود.
یک جا ماندن در ضرب المثل آبی که یک جا ماند می گندد، می تواند معانی مختلفی را به ذهن بیاورد. تنبلی و سستی، افکار منفی و تکراری، تعصب های بیجا، به روز نکردن اطلاعات و دانش و مهارت ها … اما همه این مفاهیم یک چیز را بیان می‌کنند؛ انسان باید مدام در مسیر حرکت و رشد و تعالی وجود خود قدم بردارد تا از لحاظ جسمی و روحی سالم بماند.

فاطمه بشکیل : روزی روزگاری بود ک دهی در ناکجا جایی وجود داشت و پادشاه ان دِه فردی باهوش و مهربان بود.
دریکی از روز ها ک نسیم خنکی می وزید مردم ده فهمیدنند که پادشاه مرده است و قرار است پسر او که انسانی تند خو و بداخلاق است جانشین او شود .
اوبعد از چند روز دستور داد ک اب دریاچه ها را بر روی مردمم ببندن و هیچ کس اجازه استفاده از اب دریاچه را نداشته باشد با این کار پادشاه تند خو و بد اخلاق مردم ده همه انجا را ترک کردن جوری که در ده هیچ خبری از مردم نبود
چند روز ک گذشت پادشاه دستور داد مقداری از اب دریاچه برای او بیاورند اب را نزدپادشاه بردنند پادشا وقتی خواست اب را بنوشد متوجه بوی بدی شد و پرسید علت این بوی بد و گندید چیست؟
که به او جواب دادن 🙁 اب که یک جا ماند می گندد.)