انشا صفحه ۱۰۶ کتاب نگارش دهم فنی حرفه ای دروس مشترک در مورد آن که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است انشا درباره حساب پاک است محاسبه چه باک است از سایت نکس لود دریافت کنید.

آن که حساب پاک است از محاسبه بی پاک است

انشا در مورد آن که حساب پاک است از محاسبه بی پاک است

انشا در مورد آن که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است که در یکی از پایه ها و یکی از کتاب های نگارش و انشا برای بچه ها عنوان تحقیق در کلاس و در مدرسه و در خانه آورده شده است که مرد بچه ها باید جواب این انشا را به صورت کامل بنویسم و به مدرسه بروند ما دقیقاً نمی دانیم که این انشا در کدام کتاب می باشد شما اگر به ما بگویند که این انشا را در کدام یک از کتابهای درسی و در کدام صفحه مشاهده کردید ما می‌توانیم سریعتر شما را راهنمایی کنیم و شاید سریعتر تکمیل کردیم و این مطلب را برای شما عزیزان تکمیل خواهیم کرد.

آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

مقدمه

در زبان فارسی ضرب المثل های بسیاری وجود دارد که هریک معانی عمیقی را در خود جای داده اند. برخی ضرب المثل ها دارای معانی یکسان هستند مانند ضرب المثل طلا که پاک است چه منتش به خاک است با ضرب الثمل آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

بدنه

مفهوم این ضرب المثل به افرادی اشاره دارد که تمامی کارها و تصمیماتشان مطابق با عقل و منطق می باشد و پیش از انجام هرکاری نتیجۀ آنرا در نظر میگیرند و این باعث میشود همیشه خود و خدایشان از اعمال شان راضی باشند و درآخرت هم در روز قیامت هیچ ترسی از بررسی نامۀ اعمال شان ندارند زیرا میدانند حساب شان پاک است.

شاید بتوان این ضرب المثل را به یک شرکت تولید کنندۀ مواد خوراکی نسبت داد که مامور بهداشت برای بررسی امور بهداشتی شرکتش اورا سئوال جواب میکند اما آن شخص چون تمام نکات بهداشتی را رعایت کرده کوچک ترین اضطرابی ندارد یا دانش آموزی که ناظم مدرسه در پی تلفن همراه کیفش را تفتیش میکند و دانش آموز هم ناظم را نظاره میکند زیرا میداند درکیفش هیچ تلفن همراهی نیست و حسابش پاک است.

نتیجه

در زندگی انسان های بسیاری وجود دارند که برخی صادق و درستکار هستند و برخی دروغگو و فریب کار… به یاد داشته باشیم انسان های خوب در برابر وجدان خود و خدای خود شرمسار نیستند و هیچ دلهره ای ندارند و اما انسان هایی که در راه های غلط گام بر میدارند همیشه این اضطراب با آنهاست که مبادا کسی متوجه شود و آنها مجبور به پاسخگویی باشند و مهم تر از همه در مقابل جدان خود شرمنده هستند.

فاطمه صیادی : این ضرب المثل زمانی به کار میرود که کسی هیچ گناهی مرتکب نشده و از هرگونه بازخواستی ترسی ندارد..

شیلا شکری : این ضرب المثل موقعی بکار می رود که شخصی یا فردی افکار و عمل خود رامراقبت می کند و هیچ گناهی را انجام نمی دهد،وبرای روز محاسبه اعمال(روز قیامت)هیچ باک یا ترسی ندارد..

ناشناس :‌ عالی بود . فقط باید از چند شعر مرتبط نیز استفاده کنید . و جملات را ساده بیان کنید . از پیچیدگی جملات پرهیز شود . البته همین زبان ساده و شیوا و روان بسیار کاربردی و عالی است . سعی شود از داستان های کوتاه مرتبط هم استفاده شود ..