انشا جواب صفحه ۶۶ و ۶۷ کتاب نگارش پایه دهم درباره در مورد اردوی دانش آموزی گزارش نویسی گونه پرسش های عینی پاسخ گزینش و سازماندهی راجب از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا گزارش اردوی دانش آموزی

 

انشا با موضوع گزارش اردوی دانش آموزی پرسش و پاسخ

پرسش های عینی

طاق بستان دارای چند طاق است؟
درکجا واقع شده است؟
آیا از کتیبه های طاق بستان دیدن کردید؟؟
نقاشی های حک شده بر دل صخره ها چگونه بودند؟

سازمان دهی پرسش ها

طاق بستان کجا واقع شده است؟
طاق بستان دارای چند طاق است؟
آیا از کتیبه های طاق بستان دیدن کردید؟
نقاشی های حک شده بر دل صخره ها چگونه بودند؟؟

گزارش

به اتفاق تنی چند از دوستان به کرمانشاه رفتیم این شهر دارای مکان های تاریخی و گردشگرب زیبا و زیادی است که اگر بخواهم درمورد آنها صحبت کنم باید یک کتاب بنویسم یکی از اماکن دیدنی کرمانشاه طاق بستان است دارای سه طاق است که یکی ازاین طاق ها از دو طاق دیگر بزرگ است در داخل طاق تماثیل خسروپرویز سوار بر اسب معروفش شبریز بر دل صخره حکاکی شده که میگویند صحنه تاج گذاری است در داخل طاق های دیگر نیز مراسم تاج گذاری دیگر پادشاهان ساسانی مانند اردشیر دوم و شاپور دوم و سوم نیز حکاکی شده است که باتوجه به امکانات و افزارهای آن زمان انسان متعجب میشود و سازندگانش را تحسین میکند. همچنین سنگ نوشته های زیادی نیز به خط پهلوی کتیبه ای حک شده است در روبه روی این طاق ها دریاچه ای زیبا وجود دارد که آب آن از دل کوه بیرون می آید و سپس از سرریز شدن دریاچه آب آن به صورت رودخانه هایی به جریان افتاده که مناطق گردشگری بسیار زیبایی را ایجاد کرده است به شما پیشنهاد میکنم اگر به غرب سفر کردید حتما از طاق بستان دیدن کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پرسش های عینی : ۱. ایا این اردو پایان خوشی دارد؟ ۲. ایا این اردو برای من و دوستانم خوب است؟ ۳. آیا مدیر و ناظم مدرسه از ما راضی هستند؟ ۴. آیا بچه ها باهم مهربان و صمیمی هستند؟
گزینش و ساماندهی پرسش : روز شنبه بود و از طرف مدرسه قرار بود به اردو برویم. به مدرسه ک رفتم دیدم همه ی بچه ها در حیاط جمع شده اند و از هرکس ک رد میشدم او را با وسایل موردنیاز همراه خود آورده است. همه خوشحال و گرم صحبت با یکدیگر بودند. مدیر و ناظم از بچه ها خواستند ک صف بگیرند. همه در صف برسرجاهای خود قرار گرفتیم و یکی یکی سوار اتوبوس شدیم، سعی می کردیم هرکدام با دوست صمیمی خود باشیم. همین ک همه سوار شدند اتوبوس به راه افتاد. بسیار خوشحال بودیم و در کل مسیر می گفتیم و میخندیدیم، پس از اینکه رسیدیم از اتوبوس مدرسه پیاده شدیم و زیر اندازهاب خود رو پهن کردیم. گروه گروه روی زیرانداز ها نشسته و وسایلی ک همراه خود اورده بودیم را از داخل کیف اوردیم. هرکه هرچه داشت در سفره گذاشت بقیه هم با او شریک شوند از ساندویچ و سالاد گرفته تا کباب و تنقلات و … خیلی روز خوبی بود آفتاب با ملایمت می تابید. هوا نه سرد بود نه گرم. گزارش : بعد از صرف ناهار، همه شروع به صحبت کردن با یکدیگر شدن. گرم صحبت با دوستانمان بودیم ک تا اینکه مدیرمدرسه ب یکی از بچه ها گفت برو توپ هارا بیاور. توپ ها رو ک اوردند همه مشغول بازی شدند و از خوشحالی زیاد میخندیدند. هرکدام از خستگی یه طرف نشسته بودند حاضرشدند ک برای بازگشت به مدرسه آماده شوند. کم کم وسایل خود را جمع کردیم و به سمت مدرسه را افتادیم.