انشا درباره در مورد حس و حال صدای باران صفحه ۵۳ کتاب نگارش هشتم کلاس هشتم پایه رشته انسانی تجربی ریاضی از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا <strong>باران</strong> | انشا درباره در مورد "<strong>باران</strong>"

انشای اول با موضوع باران

باران همان صدای دلنشینی هست که هر موقع به سمع انسان میرسد احساس خوشحالی و نشاط میکند.
و گویی چندین بلبل آواز خوان هستند،باید یکی از لحظات خوب زندگی راه رفتن زیر باران باشد،هنگامی که انسان زیر باران راه میرود حس آرامش بخشی به آن دست میدهد و آرام میگیرد خدا میداند چه حسی هست؟
شاعر در مورد باران می نویسد.
((تو آن باران تند و بی قراری که راهی غیر باریدن نداری نمی ماند نشانی از بدی ها اگر بر تک تک دلها بباری))
باران یکی از نعمت های خداوندی است که خدا عطا فرمود.

پایان

انشای دوم درباره باران

بہ نام افریننده زیبایےها
موضوع:باران
🌺ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ🌺

چیک،چیک،چیک🌧 صدایی از ناودان که توجه همه را جلب می کند به پنجره خیره میشوم تا از بارش باران لذت ببرم اما تماشای باران از پشت پنجره برای من کافی نیست.
چترم را برمیدارم ازخانه بیرون میایم چاله چوله های پراز اب چه زیبا دیده میشوند.
به طرف خانه مادر بزرگم میدوم تاپ،تاپ،تاپ ترکیب صدای قلبم با صدای چیک،چیکه باران چه دلنواز و شنیدنی است.
به خانه مادر بزرگ میرسم مادربزرگم در را برمن باز میکند ازمیان درختان حیاط به اسمان خیره میشوم قطرات باران به صورتم میخورد دستانم را باز میکنم وسط درختان،زیر باران دورخودم میچرخم ومیچرخم انقدر میچرخم که دنیا دور سرم بچرخد.
بوی گُل وگِل درهم پیچیده چه حسی چه بویی… فوق العاده است باصدای مادر بزرگ به فنجانی چای داغ دعوت میشوم طبق معمول کُرسیه مادر بزرگ برپاست زیر کرسی مینشینم مادر بزرگ فنجانی چای به من میدهد وبوسه ای به پیشانی خیسم میزند بعد از اتمام باران به اسمان خیره میشوم چه زیباست این اسمان با نقش رنگین کمان چه زیباست این اسمان هفت رنگ…🌈
🌺ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ🌺
★پریسا محمدی★
★دهم انســـــــانی★
★تبـــــــــــــــــــریـــــــــــز★

انشای سوم درباره باران

به نام آنکه خورشید گرمش را همیشه در یخبندان ترین روزهای زندگی ام تاباند
موضوع:باران
هرازگاهی خورشید دیگر حوصله اوج گرفتن و بالارفتن را ندارد و جای خود را درآسمان به ابرهای تیره میبخشد ابرهایی که گویا از خشم تیره شدند و میخواهند خشم شان را بر سر زمین و زمینیان فریاد بزنند اما دلشان مانند ظاهرشان تیره و سیاه نیست وخیلی زود اشکانشان به زمین سقوط میکنند سقوط این اشک ها پایان راه آنها نیست،این سقوط قشنگترین آغاز است این سقوط آغاز زیبایی ها در زمین است
این خاصیت باران است که همه چیز را تر میکند، گل های رنگارنگ را رنگین تر بوی خاک را عطر آگین تر چشمه های پرآب را پرآب ترو زمین را برای زندگی زیباتر
هم آغوش شدن با اشکی که از چشمان جهان میریزد از زیباترین تجربه های زمینی است وصدای باران بی اغراق زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار میکند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی جلالی : صدای باران زیبا ودل نشین است و وقتی صدای باران را میشنوم احساس خوشبختی میکنم وفکر میکنم انگار دنیا تازه تر شده.