پس از زلزله غرب کشور برای شما عزیزان انشا درباره زلزله و زمین لرزه ها و راههای پناه گرفتن به صورت pdf از سایت دریافت کنید.

انشا درباره زمین لرزه زلزله

این پست رو برای شما عزیزان قرار دادیم و به زودی تکمیل خواهیم کرد و برای شما انشای کاملی را راجع به زمین لرزه و زلزله که در نقاط مختلف ایران اتفاق می افتد را قرار خواهیم داد ولی باید منتظر باشید ما این مطلب را تکمیل کنیم و انشا را قرار دهیم انشا درباره این که چگونه در حین زلزله در کجای خانه و مدرسه پناه بگیریم نیز در این انشای خواهد شد و پس از چند روز به ما سر بزنید.