جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم با توجه به مطالبی که در این درس آموختید انواع فنون و هنر هایی را که در ساختن بنا های تاریخی اصفهان به کار رفته فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خطاطی، کاشی کاری، گچ بری، کتیبه نویسی، معماری، سنگ کاری، نقاشی مینیاتور.