جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۷ کتاب فارسی پایه یازدهم انگیزه کاوه در قیام علیه ضحاک چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انتقام کشته شدن پدر به دست ضحاک ، روی آوردن مردم به او و درخواست از فریدون برای سرنگونی ضحاک.