جواب پرسش صفحه ۱۱ کتاب کار و فناوری پایه هفتم چگونه می توانید با کمک دیگران به اهداف مشترک برسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.