جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۰ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم اهدای نشان طلا به بیماران نیازمند با کدام یک از داستان های درس ارتباط دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخشیدن و تقسیم کردن گوسفندایشان به مردم نیازمند.