جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم اهل کرمان در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کوتاهی.