جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا اهمیت عمر از پول و ثروت بیشتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سید علیرضا فواضلی : دنیا میچرخد و روزی میاید که مرگ پایان همه میباشد البته ما نمیدانم که مرگ کی به سراغمان بیاید اما این را میدانیم که پول و ثروت همیشه به سراغمان می اید مانند اینکه مثل یارانه اگر یارانه را واریز کنند پول وثروت به حسابمان می اید.

سلنا : چون با گذشت زمان می توان پول وثروت بدست اورد ولی با گذشت زمان و با پول نمی توان عمر بدست اورد.

امیر قسامی : اگرما دگر زمان مادر این دنیا تمام شده باشد با ثروت خود به عمر خود افزایش بدهیم و نمیتوانیم مال و ملال خود را با خود به آخرت ببریم.

نویسنده : چون که ما باید در این دنیا باید کار و تلاش کنیم وبه دیگران نیکی کنیم تا برای آخرت خود پودمانی جمع کنیم تا در آخرت مورد سلام و درود فرشتگان قرار گیرم ما وقتی میمیرم پول وثروت را جا می‌گذاریم ومیریم.