جواب با خانواده صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی اولین سوره ای که نازل شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علق.