اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریشه.

آرمیتا حمیدی : اولین قسمتی که بعد از جوانه زدن از گیاه بیرون می اید تار های کشنده میباشد..