جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم او برای رسیدن به این آرزو چه قدم هایی را باید بردارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞