جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ کتاب علوم تجری پایه نهم کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ منیزیم. کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد ؟ طلا.