جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اگر اعضای خانواده تان برای زیارت یا سیاحت به کشورهای همسایه یا سایر کشورها سفر کرده اند بگویید در هنگام گفت وگو از خاطرات سفر به چه نکاتی درباره شیوه زندگی مردم آن کشورها اشاره می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. نحوه پوشش لباس، نوع معماری،چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر، باورها و اعتقادات، نوع گویش، تغذیه، آداب و رسوم، تعارفات و .