جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم اگر این کالاها تولید نشده بودند چه اتفاقی می افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چلومرغ – شلوار- دفتر- خودکار و مبل و … مشکلاتی در زمینه های رفع گرسنگی و حفظ بدن و مطالعه و … به وجود می آید.

علی فردی : اگر این کالاها تولید نشده بود هر فرد باید کالاهای مورد نظر خود را تولید می کرد و زمان زیادی می برد و علاوه بر این مشاغل وجود نداشت، داد و ستد. و پیشرفتی هم وجود نداشت زندگی ما سخت تر می شد و زندگی ما صرف تولید کالا برای زندگی می شد.

علی پور محمدی : اگر این کالا ها تولید نسده بودند مشکلات زیادی به وجود می امد.