جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیم شانه خرده های کاغذ را به طرف خود جذب می کند توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شانه منفی در نزدیکی کاغذ، مولکول های کاغذ را قطبی کرده یعنی یک سمت آن مثبت شده وجذب شانه می شود.