اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است یا بزرگتر از صفر است.