اگر عدد ۵ را ۵ برابر کنیم چند درصد به آن اضافه کرده ایم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 400 درصد به آن اضافه کردیم.