جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم اگر فداکاری شهدا و رزمندگان نبود چه وضعی برای ما پیش می آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت.

امیرحسین اصغری : اگر فداکاری شهدا نبود باقی زندگی ما با رنج و سختی ادامه داده میشد.