جواب فکر کنید صفحه ۱۰۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند چه مشکلی ممکن است برایش پیش بیاید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برخی از مواد ضروری در بدن جانوران ساخته می شود بنابراین در صورت مصرف نکردن غذاهای جانوری، آمینواسید مورد نظر به بدن نمی رسد و بدن دچار مشکل و بیماری می شود. باید از مکمل های غذایی استفاده کنند که مواد ضروری بدن را جبران کند تا دچار بیماری نشوند.