جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی اگر قرار باشد کشاورزی کنید دوست دارید چه محصولی بکارید؟چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

پرنیان سیل سپور : خیار گوجه خربزه و هندوانه زیرا زودتر محصول میدهند و در بین مردم هم زیاد است.

آیدا : بادمجان گوجه سبزیجات میوه ها هندوانه چون بیشتر مردم از این ها استفاده میکنند زود ترمحصول میدهند وقیمت خوبی دارد.