جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم اگر قرار بود به جای انتقال این حجم زیاد از مواد نفتی توسط خطوط لوله از تانکرهایی با ظرفیت 20000 لیتر استفاده می شد در این صورت چه تعداد تانکر نیاز بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 16500 تانکر باید مورد استفاده قرار گیرد.
330،000،000 ،آ 20،000 = 16500.