جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند برسد در چه صورتی باید روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر کاری انجام نداده که روزه را باطل کند باید روزه خود را بگیرد.