جواب کامل کنید صفحه ۷۸ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم اگر من به زیارت امام هادی و امام حسن عسگری در سامرا بروم از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر من به زیارت امام هادی علیه السلام و امام حسن عسگری علیه السلم در سامرا بروم ……………………………………………………………………………………………… .
به نظر من چیزی که باعث می شد امام حسن عسگری علیه السلام در زندان های تنگ و تاریک امیدوار باشد این بود که ………………………………………………………………. .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر من به زیارت امام هادی علیه السلام و امام حسن عسگری علیه السلام در سامرا بروم …………..برای مظلومیت این دو بزرگوار گریه کرده و برای همه مسلمانان به خصوص شیعیان، آرزوی عاقبت به خبری می کنم…………. .
به نظر من چیزی که باعث می شد امام حسن عسگری علیه السلام در زندان های تنگ و تاریکامیدوار باشد این بود که …………..ایشان ایمان بسیار بالایی داشتند و در همه لحظات زندگی بر خدا توکبل می کردند و از خدا کمک می خواستند………….

سوینج قهرمانی : من شاد می شدم و زیارت می کردم و از خداوند بزرگ می خواستم که ما مسلمانان را هم مثل آن دو تا شجاع ومهربان باشیم