جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اگر مواردی از مدیریت درست مشکلات و حوادث در خانواده خود یا خویشان و آشنایان سراغ دارید در کلاس بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خانواده ای که نمی تواند به خوبی هزینه های زندگی را تامین کندودرآمدکافی ندارد. خانواده ای که فرزندش دچار معلولیت وبیمار است. خانواده ای که یکی از اعضای خود را از دست داده است. خانواده ای اعضای آن باهم اختلاف دارند . خانواده ای یکی از اعضای آن اعتیاد دارد.