انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا اگر ویروس کشی در دلم داشتم یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر ویروس کشی در دلم داشتم

انشا اگر ویروس کشی در دلم داشتم نگارش چهارم

اگر ویروس کشی در دلم داشتم شاید شروع میکردم به از بین بردن تمام ویروس هایی که انسان هارا آزار میدهد
اول از همه ویروس هایی را که عامل جدایی ، دل تنگی ، بی وفایی ، ناتوانی، عدم تلاش کردن و… می شوند را نابود میکنم.
بعد به سراغ ویروس هایی میروم که باعث بیماری می شوند. البته گاهی لازم است انسان بیمار شود تا بیشتر قدر سلامتی خود را بداند و شکرگزار پروردگار باشد.
همه ویروس ها بد نیستند ویروس ها می آیند و مارا بیمار می کنند تا بدانیم که سالم بودن درکنارخانواده و دوستان بودن و شادی و خوردن غذاهای مورد علاقه چقدر می تواند لذت بخش باشد. لذت هایی که تا انهارا از دست ندهیم قدرشان را نمی دانیم.
ویروس ها می آیند تا به ما بگویند هزینه ای را که صرف خوردن سبزیجات و میوه ها نکردیم را باید صرف خرید داروهای بدمزه کنیم.
اگر ویروس کشی در دلم داشتم اصلا هیچ ویروسی را نابود نمیکردم. چون ویروس بسیار خوب است و گاهی لازم. چرا که فقیر و غنی سفید و سیاه کوچک و بزرگ نمی شناسد به همه یکسان حمله می کند و یکسان از بین می برد.
همچنین ویروس ها با حضورشان به پیشرفت علم بسیار کمکمی کنند.
هیچ کار خدا بی حکمت نیست و شاید از بین بردن ویروس ها کار درستی نباشد. خوش حالم که وروس کشی در دلم ندارم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

آرام : اگر ویروس کشی در دلم داشتم آدم هایی که در زندگی ام ادعای عاشقی می کنند ولی بعد از گذر چند روز فراموشت می کنند را پاک می کردم
اگر ویروس کشی در دلم داشتم خاطرات بد را از زندگی ام پاک می کردم.

نویسنده : اگر ویروس کشی در دلم داشتم تمام بد مذه های دنیا را پاک می کردم چون تمام این ویروس زندگی را برای خیلی از مردم نابود می کند ولی بعضی ویروس ها زندگی را به ما یاد می دهند . خداوند مهربان هیچ جانوری ، موجودی بی علت نه آفریده است…

نویسنده : اگر ویروس کشی در دلم داشتم به سراغ ویروس هایی مانند کرونا میرفتم و کرونا را نابود میکردم تا ما را بیمار نکند ولی خداوند هیچ چیز را بیهوده
نیا فریده است ما از این ویروس ها میفهمیم چقدر کنار خانواده و دوستان خوب است.