جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است مرجع تقلید خود را انتخاب نکند اعمال وی چگونه خواهد بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بر هر شیعه مکلفی که خودش مجتهد نیست و راه عمل به احتیاط را نمی داند، واجب است از یک مجتهد جامع الشرایط و در صورت امکان «علم» تقلید نماید. حتی اگر احتمال «اعلم» بودن مرجعی را بدهد، باز هم واجب است از او تقلید کند، در غیر این صورت اعمال مکلف صحیح نیست.