جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم اگر یکی از چرخدنده ها خراب شود چه اتفاقی می افتد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما را از موفقیت دور کند ولی باید با صبر و تلاش مضاعف آن را جبران کرد.

نویسنده : ما را از موفقیت دورکند ولی باید با صبر و تلاش مضاعف آن را جبران کرد.

مبینا : ●موفق نمی‌شویم ●همه‌ی چرخنده‌ها به هم مربوط می‌شوند و اگر یکی از آنها نباشد یا خراب شود به نتیجه نمی‌رسیم‌..